Máis Europa, nunca supuxo menos fascismo

“O medo ao cuestionamiento do sistema capitalista, a estruturación dun bloque progresista como fronte unida de socialdemócratas e socioliberais europeos como freo ao posíbel avance do socialismo no velho continente e a permanencia de todos os prexuízos imperialistas e anticomunistas propios da suposta intelectualidade a este lado do telón de aceiro, suponhen sen ningunha dúbida a rendición da esquerda ante calquera arremetida do fascismo” Continue reading Máis Europa, nunca supuxo menos fascismo

Lumes nunca máis

“Arma política, xanela á especulación ou a privatización da nosa terra, terreo para a explotación enerxética ou mero entretemento cinexético, sexa cal for a versión coa que o Partido Popular contempla ó rural galego, atópase moi afastada da urxente necesidade dun rural vivo, un medio tradicional para potenciar a riqueza e a saúde do noso propio país ” Continue reading Lumes nunca máis

OTAN non, bases fora

“Por todo iso, como clase trabalhadora organizada, a nosa principal tarefa, anteposta ós xuízos de valor xeopolíticos, as moralinas esquerdistas ou as diatribas quintacolumnistas sempre alinhadas con Washington, é a de enfrontar de forma firme e decidida a vasalaxe das nosas propias burguesías ó militarismo suicida que representa a Organización do Tratado Atlántico Norte” Continue reading OTAN non, bases fora