Nagorno Karabaj, tsavet danem

Os miles de desprazados, os soldados armenios vítimas das humillacións azeríes ou todos aqueles que desde Ereván contemplan de forma impotente os ataques indiscriminados contra o seu patrimonio histórico ou a súa milenaria cultura, supoñen a principal garantía de que este novo reequilibrio de forzas sobre o terreo, non é senón a invitación directa ao cíclico alumeamento da violencia, como motor e castigo dos procesos históricos que ao longo do tempo teceron inexorablemente o destino de Nagorno Karabaj Continue reading Nagorno Karabaj, tsavet danem

Amar en tempos revoltos

“Os nosos corpos e as nosas mentes, convertéronse neste século, baixo un sistema social e económico alienante e impersoal, en aletargadas máquinas incapaces de sentir ou querer, somos meros entes outrora humanos inmersos nunha desesperada procura de estímulos que en última instancia lógrennos proporcionar unha mínima dose de felicidade momentánea e adulterada, sen chegar con iso a albiscar no noso devir social o que chega a ser coidar e saberse coidado, compartir un mesmo obxectivo, un proxecto de vida común. A moitos, quizais hoxe parézalles estraño esoutro mundo fóra das relacións de usar e tirar, pero aínda hoxe existe a capacidade de amar. E saiban vostedes que sempre, o verdadeiro revolucionario guiouse por grandes sentimentos de amor.” Continue reading Amar en tempos revoltos

Máis Europa, nunca supuxo menos fascismo

“O medo ao cuestionamiento do sistema capitalista, a estruturación dun bloque progresista como fronte unida de socialdemócratas e socioliberais europeos como freo ao posíbel avance do socialismo no velho continente e a permanencia de todos os prexuízos imperialistas e anticomunistas propios da suposta intelectualidade a este lado do telón de aceiro, suponhen sen ningunha dúbida a rendición da esquerda ante calquera arremetida do fascismo” Continue reading Máis Europa, nunca supuxo menos fascismo

Lumes nunca máis

“Arma política, xanela á especulación ou a privatización da nosa terra, terreo para a explotación enerxética ou mero entretemento cinexético, sexa cal for a versión coa que o Partido Popular contempla ó rural galego, atópase moi afastada da urxente necesidade dun rural vivo, un medio tradicional para potenciar a riqueza e a saúde do noso propio país ” Continue reading Lumes nunca máis

OTAN non, bases fora

“Por todo iso, como clase trabalhadora organizada, a nosa principal tarefa, anteposta ós xuízos de valor xeopolíticos, as moralinas esquerdistas ou as diatribas quintacolumnistas sempre alinhadas con Washington, é a de enfrontar de forma firme e decidida a vasalaxe das nosas propias burguesías ó militarismo suicida que representa a Organización do Tratado Atlántico Norte” Continue reading OTAN non, bases fora