Por unha nova Galiza

“O próximo 18 de febreiro, únicamente debe ser contemplado como un paso adiante na toma de conciencia nacional do pobo galego. Un punto de non retorno, unha oportunidade, pero tamén un serio desafío e o inicio de numerosas tensións fronte a aqueles que contemplan as institucións galegas como un mero Ministerio de Colonias ao servizo de Madrid” Continue reading Por unha nova Galiza

Na praza do meu pobo

Galiza non pode permitirse perder máis de 30.000 hectáreas de terras dedicadas ó cultivo de cereais, legumes e hortalizas, á vez que esa produción agrícola é substituída por importacións de menor calidade que unicamente favorecen grandes distribuidoras que imponhen un modelo de produción e consumo que fai perigar a nosa soberania alimentaria, atandonos a unha crecente dependencia exterior. Galiza, debe retomar a súa soberanía alimentaria, á vez que recupera a viabilidade económica do seu medio rural. Continue reading Na praza do meu pobo