Amar en tempos revoltos

“Os nosos corpos e as nosas mentes, convertéronse neste século, baixo un sistema social e económico alienante e impersoal, en aletargadas máquinas incapaces de sentir ou querer, somos meros entes outrora humanos inmersos nunha desesperada procura de estímulos que en última instancia lógrennos proporcionar unha mínima dose de felicidade momentánea e adulterada, sen chegar con iso a albiscar no noso devir social o que chega a ser coidar e saberse coidado, compartir un mesmo obxectivo, un proxecto de vida común. A moitos, quizais hoxe parézalles estraño esoutro mundo fóra das relacións de usar e tirar, pero aínda hoxe existe a capacidade de amar. E saiban vostedes que sempre, o verdadeiro revolucionario guiouse por grandes sentimentos de amor.” Continue reading Amar en tempos revoltos